Spolupracujeme:
www.premin.cz
www.provit.cz

Parazitologický profil stáje

Vzhledem ke zvyšující se rezistenci endoparazitů k účinným látkám anthelmintických past, narůstá potřeba odčervování koní řešit jinak, než pravidelnou aplikací past několikrát ročně. Na světě už byly zaznamenány populace parazitů (strongylidů), které nejsou citlivé na žádná anthelmintika. To v praxi znamená, že koně nelze účinně odčervit žádnou pastou z těch, které se aktuálně na trhu vyskytují. A je jen otázkou času, jak rychle budou tyto rezistentní populace vznikat, popř. se šířit. Tomuto problému se v současnosti věnuje několik předních světových parazitologických pracovišť.

Jak můžete zjistit, jak je na tom Vaše stáj a jakým způsobem tento problém řešit???

Nechte své koně vyšetřit a výsledky interpretovat odborníkem na parazitologii. V ideální případě lze Vaši stáj navštívit osobně, nebo pošlete vzorky poštou. Kromě výsledků vyšetření trusu je nutné zhodnotit také ustájení, výběhy, pastviny, složení stáda a jeho management.

Koprologické vyšetření lze provést kvalitativně - tzn., že zjistíte, kteří parazité se u Vás ve stáji vyskytují, ale ne v jakém množství. Nebo kvantitativně, kdy Vám výsledek vyšetření přesně vyjádří množství vajíček vylučovaných do trusu koní (hl. u malých strongylů). Kvantitativní vyšetření však není tolik citlivé na přítomnost některých parazitů, především tasemnic, a proto je vhodné dělat obě vyšetření současně.

Jak odebrat vzorky???

Na kvalitativní vyšetření je potřeba 40g trusu, na kvantitativní 10g trusu. Trus se vždy uchovává několik dní v chladničce, pokud by bylo nutné některé vyšetření opakovat. Proto odebírejte min. 100g trusu (cca 20g pro kvantitativní vyšetření), zabalte do nepropustného obalu a pečlivě označte! Je velmi důležité správně identifikovat, který vzorek pochází od jednotlivých koní. Vzorky musí být čerstvé! Odeberte co nejčerstvější trus a hned odešlete. Příjem vzorků je potřeba domluvit předem telefonicky - aby mohly být vzorky v co nejkratším čase vyzvednuty a zpracovány. Výsledky jsou vyhodnoceny v závislosti na další informacích o koních a stáji (věk koní, využití, druh ustájení, možnost výběhů, pastva...). Výsledky je důležité dokumentovat, vyšetření dle potřeby opakovat a ze získaných údajů vytvořit systém vyšetřování a odčervování individuálně pro Vaši stáj.

Co je to selektivní anthelmintická terapie???

Odčervujeme pouze koně, kteří tuto léčbu opravdu potřebují!!! Šetříme tak organismus koní, ekosystém pastvin a v neposlední řadě často i finanční prostředky. A jak zjistíme, které koně je opravdu nutné odčervit? Každý kůň má vůči endoparazitům jistou imunitu. Většina koní 4-letých a starších, pokud jsou ustájeni v odpovídajícím prostředí, nemají s endoparazity problém a není potřeba je odčervovat! Je však nutné u těchto koní pravidelně provádět kontroly koprologickým vyšetřením. U stájí se systémem selektivního odčervování koní je také velmi vhodné starat se o prostředí, ve kterém se koně pohybují, a snižovat tak infekční tlak parazitů z okolí. Udržováním dobré zoohygieny ve stájích a pastvinách (odklízení trusu, vysekání nedopasků, stěhování napajedel, vláčení ve vhodném počasí atd.) můžeme potřebu odčervování výrazně snížit.