Spolupracujeme:
www.premin.cz
www.provit.cz

O mně

MVDr. Jitka Válková

Vystudovala jsem Veterinární a farmaceutickou universitu v Brně, kde jsem promovala v červnu 2010. Během studia jsem absolvovala několik odborných seminářů věnovaných hipiatrii (výživa koní, parazitologie koní, laminitídy, podkovářství, koliky a další).

Při studiu jsem mnoho času trávila v dostihové tréninkové centrále v Mnichově. Jako pracovní jezdec jsem více než šest let působila u trenérky Jutty Mayer (několikanásobné vítězky bavorského trenérského šampionátu), později jsem zde i jednu úspěšnou dostihovou klisnu vlastnila. Navázala jsem kontakt s několika místními veterináři, od kterých jsem se mnoho naučila, navštěvovala místní kliniky a v Pferdeklinik München-Riem strávila dvě stáže v rámci studia.

Jako téma své odborné práce jsem si zvolila Výskyt a význam malých strongylidů u dostihových koní a tři roky se jí intenzivně věnovala. To mi umožnilo získat mnoho informací a zkušeností z tohoto oboru.

Od počátku roku 2010 úzce spolupracuji s firmou Provit, a.s. jako obchodní zástupce a poradce výživy koní. Na podzim tohoto roku jsem také zahájila postgraduální studium na VFU Brno zaměřené na parazitologii koní. Na podzim roku 2011 jsem absolvovala týdenní stáž v Německu na mnichovské universitě a klinice v Thurmading (http://www.pferde-praxis.com), kde jsem získala mnoho cenných zkušeností nejen ze selektivní anthelmintické terapie pro koně, ale i v jiných veterinárních oblastech.

Momentálně se věnuji převážně výživě a vnitřním parazitům koní, ale postupně vytvářím zázemí i pro další činnosti v rámci hipiatrie.